Jag tror personligen att utbildningssystemet måste fokusera mer på kvalitet än kvantitet. De måste säga något som "Hur kan vi få barn och studenter att lära sig mer inom dessa timmar?" (t.ex. skoltimmar) snarare än "Vi kommer att lägga till alla slags saker för att hålla vår ekonomi igång, oavsett om folk kommer att njuta av det eller inte".

Det finns faktiskt massor av saker för att förbättra kvaliteten på inlärningen (utöver intelligens och IQ), dvs metalärande eller lära sig att lära, som inte lärs ut i skolan.

Jag brukade själv gå i skolan och inte känna till alla dessa metalärande grejer, och om jag visste det då kunde jag förmodligen lära mig sakerna lätt inom dessa skoltimmar. I själva verket är meta-inlärning så kraftfull att de med genomsnittliga IQ kan överträffa de med mycket hög IQ. https://www.reddit.com/r/Nootropics/comments/8iy75b/people_who_learn_how_to_learn_can_outperform/ - Personer som lär sig att lära sig kan överträffa de med mycket hög IQ. Mycket av det handlar om att "metakognition", uppmärksamma hur du tänker, skriver Center for American Progress 'Ulrich Boser.

Slutligen tror jag att skolan behöver vara mindre standardiserade tester och mer fokuserad på nyfikenhet. Det har visats av forskning att nyfikenhet förbättrar lärandet. https://www.sciencedaily.com/releases/2014/10/141002123631.htm - Hur nyfikenhet förändrar hjärnan för att förbättra inlärningen, Science Daily