Distansutbildning i hyderabad

Rao's College välkomnar dig !!!

Etablerat - 1994 Under - välkänt Shreeman Education Society Reg nr - 830/09

Rao's College har olika möjligheter för en student högre utbildning. Om en student inte godkänt sin examen, erbjuder vår högskola regelbunden och distansundervisning med grundutbildning och forskarutbildningskurser för studenterna i Hyderabad. Det finns specialkurser speciellt för studenter som inte lyckas.

Andra än dessa tillhandahåller vi genom att erbjuda gymnasieskoleutbildning (SSC) och gymnasieutbildning (+ 2 / mellanliggande) från vårt distansutbildningsinstitut. Vi har ett team av väl erfarna yrkesverksamma som är redo att vägleda när som helst i regelbundna klasser eller på helger. . När du är med i våra klasser, som vi vet vikten av utbildning, erbjuder vi de bästa kurserna från högt kvalificerade och erfarna yrkesverksamma.

Vi erbjuder olika kurser från olika universitet som Kakatiya University, Acharya Nagarjuna University, GITAM University, Sri Krishna Devaraya University, Alagappa University. Dessa kurser är godkända av UGC-AICTE-DEC. Vi tillhandahåller också skolutbildning genom Telangana Open School Society (TOSS), Andhra Pradesh Open School Society (APOSS) i kursplan på statlig nivå och National Institute of Open Schooling (NIOS) i kursplan på central nivå

Distansutbildning i hyderabad